NBAZ
Nevyzvednuté Balíky A Zásilky

Vašemu internetovému obchodu efektivně získáme nemalé náklady vzniklé množstvím nevyzvednutých balíků a zásilek bezohlednými zákazníky zpět bez Vašich dalších nákladů.

     Činnost projektu NBAZ primárně směřuje k narovnání trhu mezi e-shopem a zákazníkem, který nerespektuje obchodní podmínky, objednané zásilky bezdůvodně nepřebírá, nekomunikuje, a tím e-shopu způsobuje nemalé škody na dopravném, balném, skladném a zpětném dopravném. Snažíme se takové jednání nerespektujících zákazníků, kterých s rostoucím počtem e-shopů na trhu neustále přibývá, eliminovat.

     V dnešní uspěchané době není výjimkou, že si tzv. nerespektující zákazník e-shopu ze své libovůle objedná stejné zboží z různých internetových obchodů a čeká odkud zásilka dorazí jako první, zbylé objednané zásilky putují zpět, e-shopu tak vznikají nemalé náklady, které musí hradit, a to bez sebemenší sankce takového zákazníka. Tento svým jednáním porušuje jak zákon, když zboží nepřevezme, tak obchodní podmínky, když také v souladu s těmito neodstoupí od smlouvy, včetně základů zdravého obchodního styku a dobrých mravů.

     Veškeré e-shopy stále více trápí nevyzvednuté zásilky, kromě množství práce navíc znamená pro obchody stornování odeslané zásilky také náklady v řádu desetitisíc měsíčně. Pro některé menší internetové prodejce tak může být vysoký podíl nevyzvednutých balíčků i likvidační, jak se v poslední době děje.

     A tak jsme se rozhodli tuto situaci řešit, přičemž je pro nás zachování Vašeho dobrého obchodního jména absolutní prioritou, a docílit toho, aby bezdůvodně nedocházelo k výše uvedenému jednání.

Díky programu NBAZ se zlepší

  • podmínky na internetovém trhu
  • eliminace zbytečných nákladů internetových obchodů
  • odlehčení administrace e-shopům

Předností projektu NBAZ je

  • bezplatná registrace
  • absolutní přehled vymožených pohledávek
  • pravidelné vyplácení vymožených nákladů
  • vytvoření black listu tzv. nerespektujících zákazníků